hair-exclusive

Design: Kira Michiels voor JJ Maes
Maatwerk: Atelier Vlamynck – Maes
Kappersmeubilair: Takara Belmont en Pahi voor JJ Maes
Foto: Serge Giotti